Без еден пpaтеник помалку во македонското Собрание остана пpaтеничката група на демократската у

Како што и веќе јавуваат сите медиуми, Пpaтеничката група на Д уи е послаба за еден пpaтеник, бидејќи пpaтеникот Исмаил Јахоски, кој беше кандидиран на листата на Д уи во Избopната еди ница 5 веќе не е пpaтеник на пap тијата на Али Ахмети, туку стана независен пpaтеник. Како што може да се забележи и на интернет страницата на Собранието, Јахоски повеќе не фигурира на листата на пpaтеници од редовите на Д уи, туку под графата независни пpaтеници. Во моментов, пpaтеничката група на ДУИ брои 14 пpaтеници.