Двајца тинејџери позитивни на коронавирусот меѓусебно поврзани се нови случаи во Битола

Денеска, како што информираа од Министерството за Здравство, во текот на денешниот ден беа региострирани 128 нов случаи со коронавирусот, од кои најголем дел се од Скопје.

Два нови случаи се регистрирани во Битола, а се работи за 18- годишни битолчани кои се меѓусебно поврзани, а и поврзани со претходно евидентирани лица со коронавирусот, соопштија од Центрот за јавно здравје во Битола, пренесува СДК.мк.

Од Кри зниот штаб на Општина Битола соопштија дека присутна е појава на асим птоматски случаи, а возрасната граница кај забол ените во Битола се спушта, така што заб олуваат и лица на возраст помеѓу 20 и 30 години.

Од појавата на панд емијата во Битола се зар азиле 116 лица, а бол еста е во тек уште кај 58.