Д-р Анета раскажува за коронавирусот, незнам дали ќе издржам ако уште еднаш треба да прележам

Македонската докторка Анета е меѓу првите докторки кои биле позитивни на коронавирусот.

Таа раскажува за искуството со коронавирусот и порачува секогаш кога пациентите имаат било каков проблем да се консултираат со лекарите, да се препознаат навреме симптомите и да не биде коронавирусот стигма.

Министерот за здравство Венко Филипче на својот фејсбук профил ја сподели нејзината животна приказна за коронавирусот.

Уште еднаш ако треба да прележам коронавирусот, незнам дали ќе изд ржам, психи чки е многу тешко. Ги имав буквално сите симптоми, теш ко дишење, бо лки во гр адите, раскажува во видеото доктор Анета.

Докторката Анета е меѓу првите докторки кои се инфицирале со коронавирусот. Таа раскажува за искуството со коронавирусот и порачува секогаш кога пациентите имаат било каков про блем да се консултираат со лекарите, да се препознаат навреме симптомите и да не биде коронавирусот стигма. Погледнете го видеото: