Овие 5 професии во Македонија се со најниски плати просечни во месец септември

Кои се професиите кои се најмалку платени во земјава и имаат најниска просечна плата, истражува порталот Пари.

Според податоците на Државниот завод за статистика овде информациите и не може многу да изненадат бидејќи со години овие професии се на дното по плати.

Порталот Пари пишуува дека ТОП 5 листа на професии со најниски просечни плати, според Дејност и Просечни плати се:

1 заштита и истражувачка дејност 16.172 денари.

2 производство на кожа 17.938 денари.

3 одржување на згради 17.948 денари.

4 производство на облека 18.439 денари.

5 служење храна и подготвка на оброци 19.315 денари.