Hoви најави на метеоролозите за времето, доаѓаат се пониски температури во државата

Како што иди зимата, поради ведрите ноќи и утра забележана е и првата појава на мраз овие денови низ државава во раните утрински часови, информира метеорологот Славчо Попоски.

Со подлабо кото навлегување во месецот ноември, така и темпера турите наутро се се пониски и пониски, што значи дека истите одат кон оние зимски вредности.

Најн иска темпе ратура во текот на денешното утро е регистрирана во Берово, каде се измерени –5 степени. Највисока температура е регистирана в Охридскиот регион, таму се измерени 4 степени.

Темпер атури под нулата на некои места се очекуваат и во текот на следните утра и ноќи, со што ќе има нова појава на мраз а има услови и за појава на слана поради влагата во воздухот која особено ја има во вечерните и во ноќните часови. ИзворПрес24.